Inteligencia a úspech

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Řízení lidských zdrojů

30.11.2011 0 komentářů

Testovanie technickej inteligencie (IQ testy) je častou súčasťou výberových konaní vo firmách, ktoré si dávajú záležať, aby vybrali úspešných ľudí. Platí však, že čím vyššie IQ, tým úspešnejší človek? Zdá sa, že to tak jednoduché nebude a IQ niekedy výrazne preceňujeme.

Firmy sa často snažia zistiť inteligenciu uchádzačov a používajú k tomu všelijaké spôsoby. Či už ide o obsiahly IQ test, sledovania rozmýšľania kandidáta pri riešení úlohy „Koľko plienok sa ročne predá v USA?" alebo logickú hádanku o prelievaní vody ako v Smrtonosnej pasci 3, kandidát, ktorý dosiahne najlepší výsledok dostane vyššiu preferenciu pri ďalšom výbere. Je to však naozaj ten najlepší človek do firmy?

Ukazuje sa, že pre úspech je potrebná určitá miera inteligencie a každý bod navyše už s úspešnosťou nemá priamu súvislosť. Možno pred päťdesiatimi rokmi to vysoko inteligentný jedinec utrhol sám. Našiel riešenie problému a vymyslel ako ho zrealizovať. Dnes však už nikto sám nepostihne všetky súvislosti a pravdepodobne ani sám nedokáže nadefinovať, čo je vlastne podstatou problému. Teda nie, že by sa niektorí nesnažili...

Na to, aby manažér dosiahol výsledky s pomocou iných ľudí, potrebuje iný druh inteligencie - emočnú. Do nej patria vedomie sám seba (schopnosť sa pozorovať a uvedomovať si pocity), zvládanie emócií (strach, smútok, obavy, zlosť...), schopnosť sa sám motivovať (nasmerovať emócie k dosiahnutiu cieľov, sebakontrola), empatia (vnímavosť k pocitom a záujmom iných ľudí, ocenenie rozdielov), zvládanie vzťahov (schopnosť zvládať emócie ostatných).

Dobrá správa je, že emočná inteligencia sa dá zlepšovať. Ale prvý krok je sebareflexia, poznanie sám seba a uvedomenie si, že so sebou treba niečo robiť.

A možno ešte na okraj k IQ: všeobecne prijímaný názor je, že IQ je vrodené, prípadne sa jeho vývoj zastaví vo veľmi skorom detstve, a potom ostáva na stabilnej úrovni po celý život. Podľa posledných výskumov sa zdá, že technická inteligencia môže rásť i klesať. Zatiaľ to preukázali na britských teenageroch, ale otvára sa priestor pre otázku, či to pokračuje aj v dospelosti. No neviem, asi by som mal skúsiť so sebou niečo robiť...


 

Články weblogu na podobná témata:

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.