Jak (ne)otrávit lidi organizační strukturou

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

28.05.2011 0 komentářů

Organizační strukturu má určitě každá firma. Co jsou to ale koordinační mechanizmy a jaký je jejich dopad do fungování firmy?

Organizační strukturu si většina lidí představuje jako obrázek plný krabiček s funkcemi, které jsou navzájem pospojované podle toho, kdo je komu nadřízený. Pro fungování organizace je ale především důležité, jakým způsobem jednotlivé části spolupracují a jak je koordinováno jejich úsilí.

Henry Mintzberg v knize "Structure in Fives" popsal pět základních koordinačních mechanismů:

  • Dohoda
  • Dohled
  • Standardizace pracovního procesu
  • Standardizace znalostí a dovedností
  • Standardizace výstupu

Nedůležitější je zvolit vhodný způsob koordinace, s ohledem na prostředí, cíle firmy a typ lidí, které chceme přitáhnout a udržet. Na montážní lince bude převládat standardizace procesu a dohled, u konzultantské firmy standardizace znalostí a dohoda. V rodinných firmách to bude nejspíš dohled „starostivého taťky".

Často vidíme snahu používat jeden způsob řízení pro všechny typy organizací. Obvykle to bývá byrokratická standardizace procesů s dohledem. Tato chyba se obvykle objevuje společně s nevhodně zavedeným systémem řízení podle ISO 9001. Většinou vede k nízké motivaci lidí, kteří jsou nuceni vykonávat přesně dané postupy, bez zapojení vlastního uvažování.

Z hlediska motivace se ukazuje jako nejúčinnější standardizace výstupu, která ponechává lidem volnost v tom jak výstupu dosáhnout, doplněná o vzájemnou dohodu. Tato kombinace ponechává lidem dostatek odpovědnosti a prostoru pro spolupráci a vytváří prostředí, které motivuje k dobrým výkonům.

 

Ukázkové lekce MBA - ONLINE a ZDARMA

"Za necelý rok od zahájení studia, tedy ještě v jeho průběhu, jsem byla povýšena do pozice marketingové manažerky. Navíc bez výraznějších manažerských zkušeností..."

Helena Rösslerová, Marketingová ředitelka, Lundbeck ČR

A co přinese MBA studium Vám?

VYZKOUŠEJTE SI MINIKURZ PRO MANAŽERY

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email