Jak (ne)otrávit lidi organizační strukturou

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

28.05.2011 0 komentářů

Organizační strukturu má určitě každá firma. Co jsou to ale koordinační mechanizmy a jaký je jejich dopad do fungování firmy?

Organizační strukturu si většina lidí představuje jako obrázek plný krabiček s funkcemi, které jsou navzájem pospojované podle toho, kdo je komu nadřízený. Pro fungování organizace je ale především důležité, jakým způsobem jednotlivé části spolupracují a jak je koordinováno jejich úsilí.

Henry Mintzberg v knize "Structure in Fives" popsal pět základních koordinačních mechanismů:

  • Dohoda
  • Dohled
  • Standardizace pracovního procesu
  • Standardizace znalostí a dovedností
  • Standardizace výstupu

Nedůležitější je zvolit vhodný způsob koordinace, s ohledem na prostředí, cíle firmy a typ lidí, které chceme přitáhnout a udržet. Na montážní lince bude převládat standardizace procesu a dohled, u konzultantské firmy standardizace znalostí a dohoda. V rodinných firmách to bude nejspíš dohled „starostivého taťky".

Často vidíme snahu používat jeden způsob řízení pro všechny typy organizací. Obvykle to bývá byrokratická standardizace procesů s dohledem. Tato chyba se obvykle objevuje společně s nevhodně zavedeným systémem řízení podle ISO 9001. Většinou vede k nízké motivaci lidí, kteří jsou nuceni vykonávat přesně dané postupy, bez zapojení vlastního uvažování.

Z hlediska motivace se ukazuje jako nejúčinnější standardizace výstupu, která ponechává lidem volnost v tom jak výstupu dosáhnout, doplněná o vzájemnou dohodu. Tato kombinace ponechává lidem dostatek odpovědnosti a prostoru pro spolupráci a vytváří prostředí, které motivuje k dobrým výkonům.

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.