Ještě chytřejší cíle (SMARTER)

Michal Henych Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

22.04.2012 0 komentářů

V předcházejících příspěvcích jsem detailně rozebíral definici cílů „metodikou“ SMART. No ona to vlastně není žádná závazná a jednoznačná metodika. Každé z písmen zkratky se přisuzuje více významů. A to by snad ani nebylo normální, kdyby původní SMART koncept někdo nevylepšil. Takže dnes představíme ještě chytřejší (SMARTER) pohled na definování cílů.

Existuje-li nějaký standard, není nic zábavnějšího, než ho vylepšovat :). Na tom samozřejmě není nic špatného, je to vlastně podstata učení. Divné by bylo, kdyby to nikdo neudělal. A tak i v oblasti definování cílů vzniknul nový koncept - cíle SMARTER.

Vývoj je to logický, poslední dvě písmena vlastně uzavírají kolečko učení. Nicméně takto přímé zdůraznění pro někoho samozřejmých kroků vyhodnocování (Evaluate) a znovu vyhodnocení (Reevaluate, Revisit, Reassess) dává tušit, že až tak samozřejmé to v praxi není.

Definice cílů SMART, SMARTER
To navazuje i na naše zkušenosti. Když už mají cíle (projekty) stanovené ukazatele, tak na jejich vyhodnocování se zapomíná. A v ještě větší míře se zapomíná na zužitkování poznatků po skončení projektu. A tak se příště „narazí do stejné zdi", jako minule a předminule...

Ale i tyto dvě přidaná písmena mají více významů. E nejčastěji odkazuje k tomu, že cíl (nebo práce obecně?) by měl taky bavit (Enjoyable) - být strhující (Engaging), fascinující (Excitable). Dále ale taky ekologický (Ecological), nebo dokonce etický (Ethical). No kdyby cíle všech projektů opravdu byly etické...třeba aby se lidé potom necítili příliš vyčerpaní (Exhausted) :).

Poslední písmeno R může také znamenat to, co první R, tedy odkaz na odměnu (Rewarded) , popř. dosažitelnost cíle (Reachable).
No jsem sám zvědav, jestli se tento koncept dočká dalšího rozšíření. Že by THE SMARTEST?


Články weblogu ze seriálu Stanovování cílů:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.