Jsme nenahraditelní? Jak je to se syndromem vyhoření?

Jana Kociánová Zpět do kategorie Management obecně

06.10.2015 0 komentářů

Ačkoliv je syndrom vyhoření (angl.. „burnout syndrome“) odvěkou záležitostí, podrobněji popsán byl až v polovině 70. let 20. století. V současnosti se tento problém stává stále aktuálnějším,

k čemuž nepochybně přispívá přílišné množství byrokracie a neustále se zvyšující rychlost výměny informací, což jsou faktory „moderním“ společnostem bez výjimky vlastní. Jinými slovy, velmi významným činitelem je především dlouhotrvající stres. Lidé s velkým počátečním entuziasmem pro danou práci, lidé náchylní k workholismu a lidé s pocitem nenahraditelnosti patří mezi nejčastější oběti syndromu vyhoření.  

Jsme nenahraditelní? Jak je to se syndromem vyhoření?Mezi obvyklé symptomy patří emocionální nevyrovnanost, rozporuplné pocity o smysluplnosti vykonávané práce, roztržitost, častější konflikty s okolím, a pokud není problém řešen, mohou se objevit i poruchy spánku, vysoký krevní tlak a další obtíže, které mohou vést až ke stavům ohrožujícím život.

Pro prevenci syndromu vyhoření je velmi důležitá dobrá organizace práce, umění asertivního jednání, schopnost říci „ne“, ale i dostatek kvalitního odpočinku. Pokud je syndrom v počátečním stadiu, může pomoci radikální změna v podobě velmi dlouhé dovolené nebo změně pracovního místa.

V každém případě je velmi důležité tento problém nepodceňovat a věnovat dostatečnou pozornost prevenci, neboť v důsledku může mít neřešený syndrom vyhoření dalekosáhlé negativní důsledky jak pro jednotlivce, tak pro celé firmy či společnost obecně. 

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.