Jsme nenahraditelní? Jak je to se syndromem vyhoření?

Jana Kociánová Zpět do kategorie Management obecně

06.10.2015 0 komentářů

Ačkoliv je syndrom vyhoření (angl.. „burnout syndrome“) odvěkou záležitostí, podrobněji popsán byl až v polovině 70. let 20. století. V současnosti se tento problém stává stále aktuálnějším,

k čemuž nepochybně přispívá přílišné množství byrokracie a neustále se zvyšující rychlost výměny informací, což jsou faktory „moderním“ společnostem bez výjimky vlastní. Jinými slovy, velmi významným činitelem je především dlouhotrvající stres. Lidé s velkým počátečním entuziasmem pro danou práci, lidé náchylní k workholismu a lidé s pocitem nenahraditelnosti patří mezi nejčastější oběti syndromu vyhoření.  

Jsme nenahraditelní? Jak je to se syndromem vyhoření?Mezi obvyklé symptomy patří emocionální nevyrovnanost, rozporuplné pocity o smysluplnosti vykonávané práce, roztržitost, častější konflikty s okolím, a pokud není problém řešen, mohou se objevit i poruchy spánku, vysoký krevní tlak a další obtíže, které mohou vést až ke stavům ohrožujícím život.

Pro prevenci syndromu vyhoření je velmi důležitá dobrá organizace práce, umění asertivního jednání, schopnost říci „ne“, ale i dostatek kvalitního odpočinku. Pokud je syndrom v počátečním stadiu, může pomoci radikální změna v podobě velmi dlouhé dovolené nebo změně pracovního místa.

V každém případě je velmi důležité tento problém nepodceňovat a věnovat dostatečnou pozornost prevenci, neboť v důsledku může mít neřešený syndrom vyhoření dalekosáhlé negativní důsledky jak pro jednotlivce, tak pro celé firmy či společnost obecně. 

 

 

Proč má smysl studovat MBA?

Studium na TC Business School mi zásadně změnilo pohled na řízení firmy a na způsob, jak dosáhnout trvalého růstu. Za zmínku stojí, že prakticky tři roky za sebou, dosahujeme navýšení výkonu firmy o 40 %.

Lubomír Dvořák, DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o., Česká hlava 

A co přinese MBA studium Vám?

kontaktujte nás

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.