Management je jedno velké dilema

Lucka Kolomazníková Google+ Zpět do kategorie Management obecně

28.07.2011 0 komentářů

Tak toto rozhodnutí je skutečně dilema...už jste tuto větu slyšeli? Určitě ano. Autor popisuje svůj pohled na management, jako na neustálý proces práce s dilematy. Vysvětluje svoje důvody tohoto pohledu a nabízí možné způsoby, jak se s dilematy vypořádat.

O co vlastně jde? Dilema je: "Stav, kdy je potřeba se rozhodnout obvykle mezi dvěma vzájemně se vylučujícími možnostmi. Nutná, ale obtížná volba". V praxi to často znamená, že ať se rozhodnete tak, či onak, vždy se rozhodnete „trochu blbě" anebo „trochu dobře". A v tom je ten háček. V managementu (stejně jako často i životě) chceme dosahovat výborných, či alespoň dobrých výsledků. Nebýt na tom jen trochu dobře. Takové situace nám také navyšují už tak dost vysokou úroveň stresu.

Častá managerská dilemata zná asi každý z nás. Důvěra versus kontrola (viz. článek kolegy: o odpovědnosti), krátkodobé v. dlouhodobé cíle, odborné znalosti v. lidské předpoklady atd.

Jak se ale s nimi vypořádat?
Klasická řešení, která najdete v literatuře, říkají asi toto:

  • buď se musíte rozhodnout pro jedno, nebo druhé,
  • nebo hledejte polohu mezi těmito dvěma extrémy (čím více se však přikloníte na jednu stranu, zákonitě musíte opouštět tu druhou)

Dilema

A moje "řešení"?

  • Zaprvé asi nesmím věřit tomu, že je svět tak moc polarizovaný. Že lze hledat rovnováhu (řešení) využitím obou extrémů (možností).
  • Za druhé jasně vědět proč jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl.
  • A nakonec zatřetí. Důsledky své volby neustále sledovat, podrobovat kritice své i okolí a případně korigovat.

Jeden z nejhorších manažerů by totiž byl ten, který by tvrdošíjně trval na svém blbém rozhodnutí. Chcete-li to říci managerskou hantýrkou - na svém neefektivním rozhodnutí, které nevedlo alespoň k dobrým výsledkům.


Články weblogu na podobná témata:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.