Maskulinní chování

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Seriál-Kultura organizace

02.09.2013 0 komentářů

V původním významu toto spojení označuje mužský způsob chování, jeho protipólem je chování femininní neboli ženské. Nebudu zde zkoumat odlišnosti v chování mužů a žen, ale zaměřím se hlavně na to, jaký mohou mít tyto způsoby chování vliv na kulturu organizace a převažující způsob spolupráce.

Nemusí nutně platit, že muži se chovají výhradně maskulinním a ženy femininním způsobem, každý člověk je originál a chová se způsobem, který odpovídá jeho vnitřnímu přesvědčení. Z pohledu kultury organizace je pak důležité, jaká hodnotová orientace a z ní vyplývající chování mezi jejími členy převládá.

Rozdíly mezi maskulinním a femininním chováním použil v roce 1973 Geert Hofstede při zkoumání odlišností mezi národními kulturami. Jako maskulinní kultury označil ty, které hodnotu člověka odvozují hlavně od toho, čeho dosáhl, od jeho výkonů, úspěchů a majetku. Ve femininních kulturách určuje hodnotu člověka hlavně to, co dělá pro druhé a jeho vztahy s ostatními.

Pokud se touto optikou podíváme na kulturu organizací, bude tam, kde převažuje maskulinní kultura, pravděpodobně více přímočarosti a tlaku na dosahování individuálních výsledků, což někdy může vést až k agresivitě a boji. V organizacích s převažující femininní kulturou bývá větší snaha o udržení dobrých vztahů a konflikty se řeší spíše vyjednáváním než bojem.

Obě kulturní nastavení mají své výhody i nevýhody. S prudce rostoucím množstvím informací ale ubývá strategicky důležitých problémů, které dokáže vyřešit jeden člověk sám, bez spolupráce s ostatními. Z tohoto pohledu může femininní kultura napomáhat k lepší konkurenceschopnosti, protože lépe podporuje týmovou spolupráci.


Články weblogu na podobná témata:

 

 

Více článků na podobné téma:

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.