Motivace – Skutečně je problém jen s motivací?

Michal Henych Zpět do kategorie Řízení lidských zdrojů

19.01.2009 0 komentářů

Motivace je nástrojem manažera k dosažení lepších výsledků firmy. Co si o motivaci myslí manažeři? A co zaměstnanci? Podívejte se na celý příspěvek.

Minule jsem se zamýšlel nad tím, jak vlastně motivace u lidí funguje. Dnes se na ni zkusím podívat více z pohledu managementu. Čím je tedy motivace pro manažera? Měl by to být nástroj na řízení lidí, který mu pomůže lépe dosáhnout cílů organizace.

Proč ale píši „měl by být"? Nejsem si zcela jist, že je skutečně používán tak, aby podporoval lepší dosahování cílů firmy. K této úvaze mě vedou výsledky průzkumu, na které jsem narazil v knížečce Max A. Eggerta „Motivace".

Co si zaměstnavatelé myslí:

  • Dobrý plat
  • Bezpečnost práce
  • Povýšení
  • Dobré pracovní podmínky
  • Zajímavá práce

 

Co chtějí zaměstnanci:

  • Uznání
  • Zapojení citů
  • Pomoc v případě osobních problémů
  • Bezpečnost práce
  • Dobrý plat

Samozřejmě na výsledky se dá namítnout mnoho věcí, průzkum byl určitě v jiném prostředí, ale když se na něj podíváme trochu s nadhledem, zarážející je hlavně nesoulad mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Nutně si pak musím položit otázku: „Neplýtvají manažeři prostředky na něco, co zaměstnanci vlastně ani nechtějí?". Resp. zaměstnanci asi neodmítnou nabízené „motivátory", ale vedou opravdu vynaložené prostředky k podpoře lepších výsledků celé organizace?

Nabízí se ještě jeden pohled na průzkum. Jak pracují manažeři se zpětnou vazbou? Zjišťují si skutečně výsledky a důsledky svého konání? Zpětná vazba je jeden ze základních způsobů měření manažerské činnosti, a pokud něco neměříme, pak to ani neřídíme. Bez zpětné vazby je pak management jízdou v autě s nejmodernější elektronikou...se zavřenými očima a sluchátky na uších.

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.