Produktivita práce - prázdná slova v managementu

Michal Henych Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

09.08.2011 0 komentářů

„Zlepšíme produktivitu práce“ … no to je fáze používaná desítky let. Dokonce ještě v dobách, kdy se o managementu moc nemluvilo :). Záleželo spíš na „výkonných pracovnících“. Dnes ji trochu rozebereme v pokračování volného seriálu o prázdných slovech v managementu.

Říkáte si, co je špatného na zlepšování produktivity práce? No určitě nic, jenže, když zůstane u této fráze, bez důkladnějšího vyjasnění co konkrétně budeme dělat, pak to může vést v organizaci k výsledkům přesně opačným.


Obecné vnímání produktivity práce je spojené s časem. Tedy člověk je tím více produktivní, čím více „vyrobí" za méně času. Jasně, ke stále rychlejším výkonům nás žene i okolní svět. Jenže pak se zapomíná hlavně na kvalitu. A to ne nutně kvalitu výrobku, ale spíše všechny další faktory, které jsou pro danou práci důležité.


Konkrétně např. počty reklamací, nebo životnost (u výrobku), či dlouhodobější udržitelnost (u služeb) řešení. Dále jsou důležité i náklady - jak přímé, tak nepřímé (např. čas ostatních lidí). Neproduktivní je i to, když neustále opakujete stejné chyby, neučíte se. Nebo, když je služba sice perfektní, ale jinak, než ji chtěl zákazník :).


Při důkladnějším „prozkoumání" a popsání toho, co je u vašich výrobků a služeb skutečně důležité, možná přijdete na to, že pro zlepšení produktivity práce naopak čas strávený na výrobku (projektu) naopak prodloužíte.

Produktivita práce
A ještě poslední úvaha: produktivitu práce jednotlivých lidí velmi často ovlivňují faktory, které přímo s jejich prací nesouvisí. Např. jejich motivace, dovednosti, podmínky, ve kterých pracují včetně např. stresu apod. To znamená, že ke zvýšení produktivity práce je velmi často dlouhá cesta. Nebude stačit jen „přeorganizovat" procesy. To totiž manažery většinou při vyslovení této prázdné fráze napadne jako první...


Články weblogu ze seriálu "prázdná slova":

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.