Profesionální manažeři

Michal Henych Zpět do kategorie Rozvoj osobnosti manažéra

10.10.2010 0 komentářů

Jaké dovednosti potřebuje manažer, aby mohl vykonávat svoji práci? článek obsahuje jeden možný pohled na to, co by měl manažer umět.

Často slyšíme pojem „profesionální manažer", co to ale znamená? Pro vysvětlení si půjčíme celkem starý, ale jednoduchý model. F.C. Mann v roce 1965 pojmenoval čtyři druhy manažerských dovedností:

  • Technické dovednosti - Techniky nebo nástroje přímo spojené s konkrétním oborem, např. znalosti výrobních postupů, účetních standardů, atd.
  • Interpersonální dovednosti - Obecně se jedná o dovednost spolupracovat s ostatními. K tomu je nutná znalost principů lidského chování (včetně skupinového) a dovednost tyto znalosti prakticky uplatnit.
  • Organizační dovednosti - Schopnost myslet v rozměrech organizace, a jednat v její prospěch. Typicky například plánování a organizace, efektivní rozdělení úkolů, koordinace, dohled atd.
  • Institucionální dovednosti - Zastupování organizace navenek a schopnost převést vnější vývoj na důsledky pro vlastní organizaci či oddělení. Důležitými dovednostmi jsou znalost společenského a politického vývoje, vnímavost vůči trendům, strategický přehled, reprezentativnost atd.

Mann dále říká, že ne každý manažer potřebuje tyto 4 kategorie stejně, obecně se dá říci, že čím vyšší manažer, tím jsou méně důležité technické dovednosti:
Manažerské dovednosti

Tolik teorie, co to znamená pro praxi? Samozřejmě ne všude by manažer mohl existovat, pokud by nic netušil o technických aspektech výroby, či produktů. Na druhou stranu manažer je někdo, kdo dosahuje výsledků pomocí jiných lidí. Je schopen se s nimi domluvit a zorganizovat je. Profesionální manažer by tedy měl rozvíjet hlavně interpersonální a organizační dovednosti. A opravdu se na tyto aspekty manažerské práce nahlíží již při výběru a potom při následném vzdělávání manažerů?

 

Ukázkové lekce MBA - ONLINE a ZDARMA

"Za necelý rok od zahájení studia, tedy ještě v jeho průběhu, jsem byla povýšena do pozice marketingové manažerky. Navíc bez výraznějších manažerských zkušeností..."

Helena Rösslerová, Marketingová ředitelka, Lundbeck ČR

A co přinese MBA studium Vám?

VYZKOUŠEJTE SI MINIKURZ PRO MANAŽERY

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email