Sociální podnikání: Je úplně jiné než to běžné komerční?

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Management obecně

23.06.2014 0 komentářů

Podnikání téměř všech firem, které dlouhodobě působí na svých trzích, má kromě dosahování finančních výsledků i sociální rozměr. Obecně prospěšné cíle se však obvykle snaží dosahovat hlavně lidé, pro které je spojení slov sociální a podnikání na první pohled téměř oxymóronem. Někteří však dají sociálnímu podnikání šanci a nakonec jich není zas až tak málo.

Na začátku března jsme vedli seminář[1] v rámci inkubátoru pro odvážné lidi, kteří se rozhodli svým podnikáním přispět k obecnému blahu. Prvním jejich poznáním bylo, že spojit vznešené cíle s přízemní podnikatelskou činností není úplně jednoduché. Jak vlastně podnikání povede ke společensky prospěšným cílům?  Prostor mezi těmto dvěma světy jsme společně popsali pomocí metodologie LogFRAME, ale ještě předtím, než jsme se do příčinných souslednosti cílů pustili, musela padnout odpověď na zásadní otázku:

Jaký je rozdíl mezi podnikání běžným a sociálním[2]?

Důvodem, proč se lidé pouštějí do podnikání, je obvykle snaha zvýšit hodnotu vložené investice (peněz, zdrojů i úsilí). Proto tedy firmy všechen svůj majetek (aktiva) využívají tak, aby dosáhli co nejvyšší výnosnosti. Jejich podnikatelská etika jim říká, že zdroje, které takto nepoužívají, je lepší posunout někam nebo někomu, kdo je dokáže zhodnotit lépe.   

Lidé, kteří se pouštějí do podnikání s přívlastkem sociální, mívají svůj cíl posunutý o kousek jinam. Podnikatelská činnost je pro ně prostředkem pro odstranění nějakého palčivého společenského problému. Jedna z firem, která se účastní inkubátoru, se například rozhodla zaměstnávat mladé lidi, které vycházejí z dětských domovů. Obvykle jim totiž scházejí kompetence potřebné pro uplatnění na trhu práce a hlavním cílem podnikání tedy je, aby tito mladí lidé získali potřebné pracovní návyky a dokázali se plnohodnotně zařadit do společnosti.

Sociální podnikání

Jak vzdálené jsou tedy tyto dva světy podnikání? Na první pohled by se mohlo zdát, že mezi nimi zeje hluboká propast. Ve skutečnosti si však jsou v mnohých aspektech velmi podobné. Komerční firmy, které dlouhodobě (desítky roků) úspěšně podnikají, svou činností významně naplňují i společensky prospěšné cíle. V těchto případech přínos jejich produktů a služeb široko přesahuje jejich vlastní pískoviště – teda vlastní, nejčastěji finanční prospěch. Např. Cisco po celém světě dodává síťové komponenty, které lidem umožňují jednoduší přístup ke znalostem. Cisco není sociálním podnikem, jeho cílem je i prostřednictvím tržeb z komponentů zvýšit hodnotu firmy pro své akcionáře. Hodnota, kterou užívání jejich produktů přináší světové veřejnosti, je však násobně větší.

Sociální podniky jsou zakládány pro dosažení vyššího cíle – obecního blaha. Pokud však v jeho jménu zapomenou na efektivní využití svých zdrojů (podnikatelská etika), jejich podnikání se rychle stává trvale neudržitelné. Zdroje i energie lidí (ti samozřejmě nízkou efektivitu vidí a nijak je to netěší) jsou konzumovány v každodenních zápasech o přežití firmy a již se jich nedostává na vykonání činností potřebných pro dosažení vyšších cílů. 

Účastníci programu Môžu ryby lietať?Sociální podnikání není tedy „jiným“ podnikáním. Upřednostňuje sice společenský prospěch před tvorbou zisku, ale i ten  je neoddělitelnou součástí jeho dlouhodobého úspěchu stejně, jako je podmínkou úspěšného „běžného“ podnikání jeho širší společenský přesah.

[1] TC Business School se zapojila do tvorby i realizace vzdělávacího programu projektu „Môžu ryby lietať?“, cílem je zvýšit podnikatelské kompetence lidí se společensky prospěšnými cíli.

[2] „Sociální podnikání“ používáme ve smyslu anglického „social entrepreneurship“.

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.