Sociální sítě ve firmě III

Vláďa Nývlt Zpět do kategorie Řízení informací

20.05.2012 0 komentářů

Vraťme se ještě k vizualizací znalostí. Základní výhodou vizualizace znalostí je zatažení pracovníků do procesu sdílení znalostí uvnitř každé organizace nebo uvnitř projektu. „Učení se“ se tak stane přirozeným návykem v organizaci.

V článku Sociální sítě ve firmě II a Sociální sítě ve firmě jsem psal o tom, jak je důležitá vizualizace znalostí. Jak ji lze ale dosáhnout? Zde je seznam možností z knihy „Knowledge Management and Organizational Learning":

  • Vytvoření „Rich Picture" všeho, co je již známé tak, aby znalostní propojení byly srozumitelné a viditelné
  • Lepší prokomunikování složitých komplexních vztahů
  • Současnou presentací času, prostoru a zamýšlených, či provedených aktivit
  • Prezentaci víceúrovňově propojených vztahů, příčin a následků
  • Stimulace vzniku nových znalostí - vizualizace znalosti podporuje vytváření nových znalostí, takže to není pouze výstup z procesu, ale rovněž cenný vstup
  • Ukázka všeho, co není známé
  • Ukázka schémat všeho, co nebylo dříve známé
  • Vytváření společných symbolů pro přiživení skupinové sounáležitosti

Použití některých z těchto nástrojů podpoří vznik učícího se prostředí pro rozvoj organizace. Že se tím zvýší produktivita je naprosto přirozené. Sníží se tím ale i náklady spojené s vyhledáváním, porozuměním, přijetím a aplikováním znalosti. Podnikové sociální sítě se tak zcela jistě stává významným cílem pro další výzkumné práce na poli Knowledge managementu.


Články weblogu na podobná témata:

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.