Špatná kultura - Prázdná slova v managementu

Michal Henych Zpět do kategorie Seriál-Prázdná slova

31.08.2011 0 komentářů

Že je firemní kultura důležitým faktorem, ovlivňujícím výkon celé firmy, není asi pro nikoho z vás novinka. Konec konců zde na weblogu je o kultuře článků mnoho. Co ale znamená fráze „špatná kultura“? A proč by toto slovní spojení mělo být horkým kandidátem do seznamu prázdných slov v managementu?

„U nás ve firmě máme hrozně špatnou kulturu" povídá jeden nejmenovaný manažer.
„ ... ??? to jako, že spolu nechodíte do divadla?" odvětí druhý po chvilce přemýšlení.

Ano, je to trochu nadsázka, jenže pojem špatná kultura je bez detailnějšího popisu naprosto prázdný. Tedy minimálně se nedá vyřešit. Kulturu, neboli „skutečné chování lidí v organizaci", tvoří takové množství různých způsobů chování, že lze jen velmi těžko odhadovat, které je skutečně špatné. To pak vede k jednoduchému (a prázdnému) typu řešení: „musíme změnit kulturu!"

Navíc podle mě neexistuje něco, jako špatná firemní kultura. Existuje ale kultura, která pomáhá, či nepomáhá k dosažení cílů firmy. Jenže to závisí na tom, co ta firma dělá. Např. někde může být snaha o maximální individuální výkony příznakem dobré kultury (skoro všechny pojišťovny, kde mezi sebou soupeří zaměstnanci, kdo uzavře více smluv), jinde je to naopak příznakem špatné kultury (komplexní péče o vozový park zákazníka).

Špatná kultura
Spojení špatná kultura lidé používají i proto, že většinou nemají patřičnou slovní zásobu, kterou by kulturu uměli popsat. Vzpomeňte, na náš seriál o kulturách, kde jsme se vám právě jednotlivé aspekty kultur snažili přiblížit. O kultuře se totiž v organizacích moc často nemluví, takže neexistence vyjadřovacích prostředků není překvapivá.

Používání spojení špatná kultura má ale jedno pozitivum. A to, že si manažeři uvědomí, že příčina problémů jejich organizace může být v chování lidí. Ne v tom, jestli mají dobře nastavené např. systémy hodnocení a odměňování, nebo jestli mají správný informační systém...


Články weblogu na podobná témata:

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.