Týmová práce - Týmové role

Michal Henych Zpět do kategorie Procesy a organizační struktura

05.03.2011 0 komentářů

Do třetice se dnes podíváme na týmovou práci. V týmu neexistují vedoucí a podřízení, nicméně i přesto je třeba práci nějak rozdělit. Nicméně minule jste se dozvěděli, že důležité je všímat si kromě obsahu i procesu. Proto se v dnešním článku podíváme na týmové role, které výrazně ovlivňují právě proces týmové práce.

Minule jsme se dotkli důležitosti procesu při týmové práci. K tomu, aby byl proces v týmu skutečně řízen, slouží mimo jiné i role, které na sebe jednotlivý členové týmu berou. Samozřejmě každý z členů týmu může zastávat více týmových rolí.

Nejznámější výčet rolí pochází asi od Mereditha Belbina. Pojďme se na jednotlivé role podívat:

  • Předseda - Má smysl pro celkové cíle, obvykle nižší tvořivost. Dobrý v kontrolování a koordinování zdrojů. Demokratický, podporuje účast. Dokáže zůstat objektivní.
  • Naháněč - Má smysl pro energický postup a naléhavost. Náchylný k provokování a netrpělivosti. Nesnáší setrvačnost a pomalý pokrok. "Přirozený" vůdce, může být agresivní.

Pro týmový proces jsou důležité právě tyto dvě role. Možná trochu více předseda, protože naháněč by mohl být vnímán tak, že příliš tlačí na výsledek. Je dobré ale tomu, kdo má předpoklady pro tuto roli, svěřit např. hlídání času. Další role jsou:

  • Inovátor - Mívá spousty nápadů - použitelných i nepoužitelných. Tvořivý, zaujat novými výzvami. Málo se zajímá o praktické aspekty nápadů. Nemá rád kritiku.
  • Průzkumník - Umí dobře vytvářet kontakty a zkoumat vše nové. Potřebuje nové stimuly, někdy až přelétavý. Rychle ztratí zájem, když ho přejde počáteční nadšení.
  • Organizátor - Předvídá, jak budou myšlenky fungovat v praxi. Usilovný v práci, někdy málo flexibilní, drží se při zemi. Systematický, důkladný, málo efektivní když jsou nejasné cíle.
  • Kritik - Dokáže analytickým způsobem zpracovat velké množství informací. Schopný si všimnout osudné chyby v plánu. Tlumí nadšení, neumí motivovat, nenosí nové myšlenky.
  • Podporovatel - Týmový pracovník, podporuje týmového ducha. Citlivý k pocitům jiných a náladě týmu. Podporuje spolupráci. Nerozhodný v krizi, nedostatečně tvrdý.
  • Dokončovatel - Pečlivě dbá na detaily, usiluje o dokonalost. Houževnatý, vytrvalý, dosahuje vysokých standardů. Někdy zbytečně zabředne do detailů.

Někdy můžete narazit i na trochu jiné názvy jednotlivých rolí (např. kompletovač místo dokončovatel, nebo koordinátor místo organizátor apod.), nicméně jejich podstata zůstává stejná. Pokud někoho zajímá test, kterým určíte předpoklady lidí pro jednotlivé role, tak jeho on-line verzi najdete třeba zde.


Články weblogu na podobná témata:

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.