Výkazy cash flow

Tomáš Bujna Google+ Zpět do kategorie Řízení financí

05.11.2014 0 komentářů

Na tomto blogu sme sa už riadeniu cash flow venovali vo viacerých článkoch. Výrazom cash flow sa však nenazývajú len peňažné toky, čiže príjmy a výdaje, o ktoré sa organizácie poctivo starajú. Často ho totiž ľudia používajú len ako termín na označenie výkazov, v ktorých sa konkrétne hotovostné toky zobrazujú.

Jeden z našich študentov – manažérov pracoval v zahraničnej firme, ktorá má v Čechách veľký výrobný závod. Popísal nám jednu nie príliš peknú príhodu, v ktorej „cash flow“ a jeho výkazy zohrali celkom významnú úlohu. 

Kontrolórka z finančného oddelenia inej divízie, nášho študenta požiadala o informáciu: „Ahojte, môj šéf by potreboval naše cash flow. Ponáhľa to.“. Na prvý pohľad sa to zdala byť jednoduchá požiadavka. A predsa trvalo dva týždne, kým si vyjasnili, čože to vlastne kolegyňa pre svojho šéfa potrebuje. Všetci boli odborníci v oblasti financií, pracovali v tej istej firme a napriek tomu, keď sa rozprávali o výkaze cash flow, mysleli každý niečo iné. „Jeden o koze a druhý o voze.“, hovorí jedno slovenské porekadlo. 

Výkaz o peňažných tokoch  je súčasťou povinnej ročnej závierky subjektov účtujúcich v podvojnom účtovníctve. Ako to už pri výkazoch finančného účtovníctva býva, pozerá sa len dozadu a v štruktúre, ktorá pri riadení cash flow pomáha len veľmi obmedzene.

Výkaz o cash flow v manažérskom tvare si organizácia môže vytvoriť podľa svojich potrieb.  Svoje peňažné toky tak dokáže merať, vyhodnocovať as istou mierou pravdepodobnosti predpovedať. Bez tohto nástroja je naozaj ťažké riadiť likviditu i solventnosť takmer každej firmy tak, aby nebola ohrozená jej platobná schopnosť dnes ani v bližšej, či vzdialenejšej budúcnosti. Výhľad na najbližší mesiac, rok, či aspoň hrubo načrtnutý cash flow na tri, päť, desať rokov dopredu takmer určite odhalí veci, na ktoré dnes vo firme asi nikto nemyslí.

A ako dopadlo nedorozumenie z úvodu článku? Po spracovaní troch verzií výkazu o peňažných tokoch za minulé obdobia a ďalšieho výhľadu cash flow na rok dopredu sa kontrolórka s našim študentom nakoniec dohodli na operatívnej predpovedi príjmov a výdajov na nasledujúci mesiac. Príhoda sa pre nášho študenta stala zvlášť pamätihodnou tým, že pred konečnou dohodou sa udiali dva týždne dohadovania, konfliktov a „eskalovania“ problému na vyššie inštancie. Ako ste už po prečítaní zopár článkov z nášho seriálu o kultúre organizácie určite odhalili, problém naozaj nebol vo výkaze cash flow.

 

 

Milan Hodovský

„Do studia jsem šel s tím, že mi pomůže zlepšit manažerské dovednosti. Výsledek však předčil má očekávání. Studium na TC Business School mě „donutilo“ od základu změnit pohled na management a na mě jako na manažera.“

Milan Hodovský
Head of Project Management Department, ANECT a.s.

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.