Zákaznická orientace

Honza Bloudek Google+ Zpět do kategorie Management obecně

20.05.2013 0 komentářů

Mnoho organizací usiluje o to, aby se dokázaly co nejlépe zaměřit na zákazníky a jejich potřeby. Vynikající pochopení potřeb zákazníků by mělo vést k tomu, že organizace dokáže nabídnout lepší služby nebo produkty než její konkurenti, a díky tomu se jí podaří získat i udržet hodnotné zákazníky

Seriál nejen pro manažer/ky - ONLINE a ZDARMA!

PROČ BYSTE MĚLI SERIÁLU VĚNOVAT ČAS?

  • Během několika dnů se vám otevře nový pohled na vedení týmů a firem.
  • Nečeká vás žádné akademické teoretizování. Ukážeme vám, jak rozpoznat manažerské problémy a jak postupovat při jejich zvládání.
  • Pochopíte, proč se některé potíže stále opakují a jak tomu předcházet.
  • Uvědomíte si, že zásadní rozdíl mezi skutečným úspěchem firmy a jejím pouhým přežíváním nejčastěji tkví jinde než v geniálních nápadech jednotlivce.
  • Přečtete si reálné příběhy podnikatelů a majitelů firem.
  • Díky novým poznatkům můžete zvednout hlavu z každodenní operativy, získáte nadhled pro přemýšlení o dalším rozvoji firmy a prostoru pro rodinu a koníčky.

>> PŘIHLASTE SE ZDE <<

Pokud má zákaznická orientace přinášet výsledky, nemůže být jen výsledkem snažení marketingu, ale musí být podporována nastavením všech ostatních složek řízení organizace. Na přiloženém obrázku jsou znázorněny čtyři oblasti, které zákaznickou orientaci ovlivňují nejvíce:Podle: Ruskin-Brown, I.: Mastering Marketing (2nd edition). Thorogood, London, 2006 - obrázek od TC Business School, článek Honza Bloudek

Strategie určuje základní zaměření organizace a měla by vést uvažování všech lidí podobným směrem. Pokud jsou všem jasné základní strategické priority, dokáží se lidé snadno dohodnout, které potřeby zákazníků má organizace uspokojovat a které jsou v rozporu s jejím strategickým zaměřením.

Systémy řízení (kam patří například řízení procesů a jakosti, řízení lidských zdrojů, způsoby sdílení informací, finanční řízení..) musí vycházet ze strategických priorit. Systémy by měly být natolik flexibilní, že ponechají lidem dost prostoru na to, aby se v potřebné míře mohli zákazníkům přizpůsobit. Systémy by také měly přinášet rychlou zpětnou vazbu, podporovat spolupráci a vytváření nových řešení.

Podle: Ruskin-Brown, I.: Mastering Marketing (2nd edition). Thorogood, London, 2006

Kultura organizace vychází z toho, o čem jsou lidé vnitřně přesvědčeni, že je správné dělat a mění se mnohem pomaleji, než je možné měnit systémy řízení. Pro zákaznickou orientaci je velice důležité, aby lidé v organizaci vnímali potřeby zákazníků jako výzvy, které je motivují a přinášejí jim nové příležitosti. Důležitá je také kultura spolupráce a sdílení informací, které vede k vytváření nových znalostí.

Marketingové schopnosti závisí hlavně na tom, jak organizace dokáže získávat informace o zákaznících a konkurentech a promítat je do praktických kroků. Spokojenost zákazníků nezávisí na odborných znalostech specialistů na marketing, ale především na tom, jak jednotliví lidé v organizaci dokáží spolupracovat ve prospěch zákazníků.

Pokud máte zájem kontaktovat autora článku, klikněte zde


Články weblogu na podobná témata:

 

 

 

Workshop: Agilní firma, aneb snazší cesta....

Svět se strašně rychle a hlavně nepředvídatelně mění. Včerejší jistoty v průběhu noci dávno roztály a ráno se vynořují nové příležitosti i hrozby. Přijďte 24. června 2020 od 9h na WORKSHOP do hotelu Modrá Růže na Praze 1 (metro Můstek) a připravte firmu i sebe na zvraty v chaotickém prostředí. Firmy v něm potřebují...zde

 Zajímá nás Váš názor

RSS kanál komentářů k tomuto článku


Přihlášení k odběru zpravodaje

Přihlašte se k odběru zpravodaje a my vám budeme pravidelně posílat shrnutí nových příspěvků z weblogu na váš email

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) TC Business School, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými poskytovanými službami a to i v případě, že se nestanu studentem, nebo i po ukončení studia. Souhlas s využitím mého elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání. Více na stránce ZOOU.